Verbinding met de aarde

ik steek het vuur aan

als een zwak vlammetje bibbert het in mijn handen

het wordt steviger en krijgt meer vorm

heeft zich een weg gebaand vanuit het diepste van de aarde

naar boven

waar ik het kan zien

vol kracht en beweging

het getuigt

van de kracht van moeder aarde

 

Advertisements